Handelsbetingelser

Handelsbetingelser

1.Oplysningsforpligtelser

Alle priser er oplyst inklusive moms.

Forretningsoplysninger:

Firmanavn: Restaurant Møllehuset ApS
CVR-nummer: 28867611
Mail: fest@mollehuset.dk
Telefon: +45 98 43 44 00

Telefontid:
Tirsdag – lørdag klokken 11.00-21.00
Søndag – mandag klokken 12.00-17.00

2. Aftaleindgåelsen

Når bestillingen er gennemført online, modtager køberen en bekræftelse pr. mail.

Betaling foretages online. Beløbet bliver hævet på næstkommende hverdag.

Ved uafhentede bestillinger, opkræves hele beløbet for orden.

Du kan printe din ordrebekræftelse og medbringe den ved afhentning.

Restaurant Møllehuset sælger ikke alkoholiske drikke til børn under 18 år eller berusede personer.

Der kan benyttes: Dankort, MasterCard, VISA og MobilePay.

Alle beløb er i DKK (danske kroner).

3. Fortrydelsesret

Fortryder køberen sin bestilling skal den straks afbestilles telefonisk. Dette skal ske senest 3 timer før aftalte afhentningstidspunkt.

Der er 14 dages fortrydelsesret ved køb af gavekort.

Ved fortrydelse af køb af gavekort, vil hele beløbet blive tilbagebetalt af Restaurant Møllehuset.
Ved returnering af sendt gavekort, vil køberen afstå evt. forsendelsesomkostninger.

Der er 14 dages returret på gavekort regnet fra den dag, de modtages. Det forudsætter dog at hverken køberen eller modtageren har indløst gavekortet. Hvis køber vælger at fortryde et køb, skal køber returnere varen i samme stand og mængde, som køber modtog den. Når varen er modtaget retur og godkendt, refunderes købsprisen til købers konto inden for få dage. Omkostninger til returnering skal køber selv afholde.

Fortrydelse skal anmeldes til Restaurant Møllehuset senest 14 dage efter købet, og fra fortrydelsen skal køber senest 14 dage efter returnere forsendelsen.

Meddelelsen skal gives pr. mail på fest@mollehuset.dk. I meddelelsen skal køber gøre Restaurant Møllehuset tydeligt opmærksom på, at køber ønsker at udnytte sin fortrydelsesret.
Tilbagebetaling/refusion sker til det betalingskort, der blev brugt ved køb i shoppen.

4. Reklamationsret

Ved fejl, mangler eller evt. udeblevne leverancer bedes henvendelse rettet til: fest@mollehuset.dk

Varereturnering foregår til adressen, som oplyses efter henvendelse herom. Bemærk at vi ikke modtager pakker sendt pr. efterkrav. Returnering kan også ske ved at nægte modtagelse eller ved at aflevere varen personligt hos os. Det er ikke et krav men ekspeditionen fremmes, hvis fyldestgørende informationer følger pakken – fx kopi af ordrebekræftelse, registrerings- og kontonummer for bankkonto hvortil refusion kan foregå, kopi af evt. forudgående korrespondance mv.

5. Registrering og behandling af oplysninger

Køberens oplysninger bliver behandlet fortroligt og bliver ikke videregivet. Alle køberens kortoplysninger krypteres med den såkaldte SSL (Secure Socket Layer) protokol. Det betyder, at uvedkommende ikke kan aflæse købers kortnummer eller andre informationer under transaktionen med PBS.

Når køber laver en bestilling hos Restaurant Møllehuset, skal køber oplyse navn, adresse, telefonnummer og e-mail.

Restaurant Møllehuset har brug for disse oplysninger for dels at kunne holde køber informeret om sin bestilling og dels at kunne levere varerne til køber. Oplysningerne gemmes forsvarligt i henhold til gældende dansk lovgivning.

Alle de oplysninger, der registreres, behandles fortroligt og i henhold til persondataloven. Da Bogføringsloven kræver det, gemmes disse oplysninger i fem år.

Den dataansvarlige er Restaurant Møllehuset ApS, som har indgået aftale med Octopus PMS, der agerer som databehandler.

På www.mollehuset.dk anvendes der endvidere analyseværktøjer til at gennemgå trafikdata i form af logfiler fra hjemmesiden. I den forbindelse lagres der ingen oplysninger om købers person.

Formålet med disse analyser er udelukkende at rette de mulige tekniske fejl, der kan forårsage, at køberen får vist en fejlmeddelelse eller lignende samt at optimere navigation og virkemåde på den mest hensigtsmæssige måde.

6. Levering

Ved køb af levering af produkter, vil beløbet blive trukket med det samme, når der betales i webshoppen. Leveringen af produkterne vil ske efter nærmere aftale mellem køberen og Restaurant Møllehuset.

Ved køb af gavekort, vil beløbet bliver trukket, når gavekortet afsendes. Leveringen af gavekortet vil ske inden for 5 hverdage.

Restaurant Møllehuset sørger for levering med Post Nord (med mindre andet angives). Det fysiske gavekort sendes som brev og leveres i løbet af min. 5 hverdage fra Post Nord har modtaget det på postcentralen. Restaurant Møllehuset kan ikke drages til ansvar for forsinkelser hos Post Nord. Manglende modtagelse skal meddeles til fest@mollehuset.dk

Levering til Færøerne, Grønland og udlandet sker også med Post Nord.

7. Øvrige oplysninger

Ved spørgsmål eller ved andre henvendelser, kan vi kontaktes på fest@mollehuset.dk eller telefon +45 98 43 44 00. Vi bestræber os på at holde vores hjemmeside opdateret med korrekte priser of information, men tager forbehold for evt. slåfejl eller fejl i priser.

8. Anvendelsesområde

Disse generelle salgs- og leveringsbetingelser er gældende i forhold til Restaurant Møllehusets levering af varer og tjenesteydelser i det omfang, de ikke er angået en anden skriftlig aftale.

I øvrigt finder købeloven og dansk rets almindelige regler anvendelse.

9 . Ejendomsforbehold:

Sælgers erstatningskrav efter dansk rets almindelige regler fastholdes uanset indholdet af det aftalte

ejendomsforbehold.

Når sælger gør et ejendomsforbehold gældende, er sælger berettiget til straks at kræve den solgte vare tilbage fra køberen.

Sælger behøver ikke at søge fogedrettens bistand til en sådan tilbagelevering, idet parterne ved købets indgåelse er enige om sælgers ret til at kræve tilbagelevering ved købers manglende rettidige betaling af købesummen. Sælgers eventuelle forsøg på at formå køber til at opfylde sine betalingsforpligtelser medfører ikke, at sælgers ret til at gøre ejendomsforbeholdet gældende bortfalder.

Ved salg til private forudsættes købesummen er lagt senest ved varens overgivelse til køberen

10 . Forsinkelse ved levering

10.1 Sælger er ikke ansvarlig for forsinkelse ved leveringen, såfremt forsinkelsen skyldes omstændigheder uden for sælgers kontrol eller force majeure, herunder import og/eller eksportforbud samt arbejdskonflikter af enhver art.

Hindres mangelfri eller rettidig levering midlertidigt udskydes leveringstiden i et tidsrum svarende til hindringernes varighed. Leveringen til den således udskudte leveringstid anses i enhver henseende som rettidig.

I tilfælde af forsinkelse som følge af de under pkt. 10.1 nævnte særlige omstændigheder skal enhver af parterne være berettiget til ved skriftlig meddelelse til den anden part at hæve aftalen, når forsinkelsen har varet over 3 måneder.

11 . Mangler

I tilfælde af at der indenfor 12 måneder efter levering konstateres oprindelige mangler ved det leverede, er sælger forpligtet til at foretage udbedring.

Køber kan hverken hæve handlen helt eller delvist eller kræve forholdsmæssigt afslag eller erstatning, med mindre sælger har udvist grov uagtsomhed eller forsæt.

12 . Ansvarsbegrænsning

Sælger er aldrig ansvarlig for indirekte tab, herunder driftstab, avancetab eller tab ved købers misligholdelse af sine forpligtelser over for tredjemand, med mindre sælger har handlet groft uagtsomt eller forsætligt. Sælgers ansvar er under alle omstændigheder begrænset til købesummen.

13 . Værneting

Enhver tvist mellem sælger og køber skal efter sælgers valg afgøres efter dansk ret ved Sø- og Handelsretten i København eller ved købers almindelige værneting. I begge tilfælde med sædvanlig appeladgang.